بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا مثلث برمودا كه يك جزيزه اسرارآميزي است و نيز اينكه گفته مي شود محل اقامت امام زمان(عج) در آنجا وجود دارد، صحت دارد يا خير؟