بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:مثلث برمودا
موضوع فرعي:مثلث برمودا و محل اقامت امام زمان (ع)
سؤال:آيا مثلث برمودا كه يك جزيزه اسرارآميزي است و نيز اينكه گفته مي شود محل اقامت امام زمان(عج) در آنجا وجود دارد، صحت دارد يا خير؟

جواب:

جزيره و يا مثلث برمودا، تا چند سال قبل پنداشته مي شد محل اسرارآميزي و يا جزيره وحشتناك است كه هر چه كشتي و زير دريايي در آن و يا هواپيما بر فراز آن پرواز كرده است همه نابود شده و غرق گشته نهد و هيچ اثري از آنها بدست نيامده است. و بعضي ها نيز مانند آقاي دناجي نجار نويسنده غرب سعي كرده است تا اين جزيره اسرارآميز را با داستاني كه از بحارالانوار مطرح شده است تطبيق داده و بگويد كه محل اقامت امام زمان(عج) در آنجاست بنابراين هر وسيله اي اعم از كشتي و يا زير دريايي و يا هواپيما به آنجا نزديك شده نابود مي شود و سالم برنمي گردند.
در حالي كه با پيشرفت علوم و ساخت دارهاي قومي و ماهواره هاي قضايي به تحقيق در مورد منطقه مثلث پرداختند و طبق فيلمي كه از قمر مصنوعي ارسال شد وجود خشكي را در آن منطقه در دل اقيانوس ارسال كرده بود كه دانشمندان وجود چنين خشكي را محال مي دانستند لذا گروهي از پژوهشگران جهت كشف اين توده خشكي به تحقيق پرداختند اما آن ها غير از تلاطم امواج چيز ديگري را نيافتند. و در نتيجه اين محققان وارد اين منطقه شده و غرق نشدند و بعد معلوم شد كه اين منطقه محل گردباد و امواج و بسياري از عمليات و اكتشاف جهت كشتي هاي غرق شده در آن منطقه انجام شد كه هيچكدام از كشتي ها و ناوبرها غرق نگشتند و اين نشان مي دهد كه با پيشرفت علوم و تجهيزات قوي تر، بشر به نقطه اي كه به نظر مي آمد اسرارآميز باشد فائق آمده و ديگري براي او وجه اسرارآميزي ندارد، بعلاوه بيشتر اين مسائل، جنبه سرگرمي داشته كه در مجلات و روزنامه ها و يا كتاب «چارلز برليتز» نقل شده و جنبه علمي قوي ندارد.


ـ17ـ
و نيز استاني كه در كتاب بحارالانوار ذكر شده است بسياري از علماي حديث در سند آن خدشه كرده اند و صحت آنها را مورد ترديد قرار داده اند.
در پايان يادآور شويم در جهان مناطق ديگري هم وجود دارد كه مانند مثلث برمودا اسرار آميز تلقي مي شود و اين به خاطر جريانات كشف نشده اي است كه بشر مشغول تحقيق درباره آن است و يا اينكه تحقيق شده است و علت آن آشكار شده است ولي بيشتر جنبه افسانه بخودش گرفته است مناطقي مانند منطقه اي نزديك ژاپن كه به اسم درياي شيطان معروف است و يا منطقه اي در نزديكي اسپانيا كه تمام به محل هاي اسرارآميز و وحشتناك معروف شده اند و سابقه غرق شدن كشتي و سقوط هواپيما بر فراز آن، را دارا مي باشند.
براي اطلاع بيشتر به كتاب جزيره خضراء افسانه يا واقعيت مراجعه فرمائيد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ18ـ