بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چه فرقي بين مسجد مقدس جمكران و ديگر مساجد وجود دارد؟ و بر چه اساسي آن را به امام زمان(عج) نسبت مي دهند؟