بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا بايد ذكر ركوع و سجود نماز امام زمان(عج) را هفت مرتبه بخوانيم عريضه نويسي به حضرت و انداختن در چاه مسجد جمكران چه حكمي دارد؟