بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كسي كه در دوران زندگي انساني متدين بوده و نسبت به امام زمان((عليه السلام))علاقه بسيار داشته و آرزويش اين بود كه هنگام ظهور آن حضرت شركت كند ولي مرگ به وي مهلت ندهد بهره ي وي چگونه خواهد بود؟