بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1- در روايات آمده است كه امام زمان (عج) وقتي كه مي آيند از قاتلان جدش امام حسين (عليه السلام ) انتقام مي گيرد حال سوال،قاتلان امام حسين(عليه السلام ) كه آلان نيستند پس امام چگونه ازآنها انتقام مي گيرد ؟