بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   هنگام ظهور حضرت مهدي((عليه السلام)) چگونه مردم، مي فهمند كه آن حضرت مهدي((عليه السلام)) است در صورتي كه وي غائب بوده و مردم وي را نديده اند؟