بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   مي دانيم حضرت مهدي حجت بن الحسن العسكري((عليه السلام)) به سال 260 از نظرها غائب و پنهان شده است هم اكنون بيش از يك هزار سال است كه در پشت پرده غيبت به سر مي برد مي خواهيم بدانيم فلسفه اين غيبت طولاني چيست؟