بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اينكه امام زمان((عليه السلام)) موقعي ظهور مي كند كه دنيا پر از ظلم و جور شده باشد با انقلاب اسلامي ما منافاتي ندارد؟ با اينكه اميد مي رود كه اين انقلاب جهاني شود و بساط ستمگران را سرنگون سازد؟