بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر غيبت امام زمان((عليه السلام)) از مقدّرات الهي است پس چرا بايد براي ظهور حضرت دعا كنيم؟