بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   طبق توقيعي كه از حضرت مهدي((عليه السلام)) صادر شده است مدعيان رويت حضرت تكذيب شده اند بنابراين اين همه قصص و حكاياتي را كه حاكي از تشرف مردم به خدمت آن حضرت است چگونه بپذيريم؟