بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اينكه مي گويند پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) فرمود مهدي در آخرالزمان متولّد مي شود و ظهور مي فرمايد درست است يا خير؟