بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در تاريخ خوانده ايم كه هر حكومت و تمدني روزي سقوط مي كند، آيا امكان ندارد كه حكومت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) هم روزي سقوط كند؟ يعني مردم به آن عادت كنند و از آن دلزده شوند؟