بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   خداوند در قرآن مي فرمايد: «و من نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون(1) هر كه را عمر طولاني دهيم خلقت او را دگرگون و وارونه گردانيم» يعني نيروها و قواي او را تدريجاً مي گيريم. آيا فكر نمي كنيد اين آيه با طول عمر امام زمان((عليه السلام)) چگونه سازش دارد؟