بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:راه برقراري ارتباط با امام زمان (ع)
سؤال:2-چگونه مي توان با آن حضرت ( امام زمان ) ارتباط پيدا كرد ؟
جواب:

1- «يمان تمّار» مي گويد : نزد امام صادق « عليه السلام » نشسته بوديم كه به ما فرمود ،صاحب الامرغيبتي خواهد داشت كه اگر كسي بخواهد در آن دوره ديندار بماند سخت در مشقت و در معرض مشكلات است و سپس فرمود : صاحب الامر غيبتي دارد و بنده خدا براي حفظ دينش بايد تقوي الهي را پيشه كند و دو دستي به دين بچسبد.
2- «يونس بن يعقوب » از معتمدانش از امام صادق«عليه السلام » نقل مي كند و فرمود؛ درچه حالي به سر خواهيد برد در روزگاري كه امامتان را نشناسيد ؟ به آن حضرت عرض شد اگر چنين شد چه بايد كرد ؟ فرمود : از دستورات امام سابق پيروي كنيد تا وقتي خداوند او را ظاهر كند.
3- «عبد الله سنان» از امام صادق نقل مي كند كه ، امام صادق «عليه السلام » فرمود : شبهه اي دامنتان را خواهد گرفت و به حيرتي دچار خواهيد شد .نشانه هدايت و امام وراهبرتان ديده نخواهد شد و در آن هنگام بر كسي كه مانند غريق نا اميد از همه جا، دست دعا به درگاه پروردگار بردارد كسي ديگري نجات نخواهد يافت عرض كردم دعا غريق چگونه است ؟ فرمود؛ غريق مي گويد ؛{ يا الله يا رحمن يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك}
4- « يونس بن عبد الرحمن» مي گويد : حضرت موسي بن جعفر«عليه السلام » فرمود؛ خوشا بحال آن عده از شيعيان ما كه در دوره غيبت قائم ما، به محبت ما چنگ انداخته و بر ولايت ما و بيزاري از دشمنانمان استوارند , آنها از ما هستند و ما از آنها هستيم آنها به امامت ما خشنودند و ما از شيعه بودن آنها خشنوديم خوشا به حال آنها و بهشت گوارايشان باد ،به خدا قسم اينان در روز قيامت هم درجه ما هستند.
5- « عبد العظيم حسني» مي گويد : امام جواد«عليه السلام » فرمود؛ قائم ما همان مهدي«عج» است كه بايد در دوره غيبت انتظارش را كشيد و پس از ظهور از او اطاعت كرد و سپس فرمود ؛ برترين اعمال شيعه ما انتظار فرج است .
6- ابو خالد كابلي نقل كرده است : برترين مردم، مردم دوره غيبت كه به امامت امام غايب معتقد و منتظر ظهور آن حضرت هستند. زيرا؛خداي تعالي به ايشان عقل و معرفتي داده است كه ،براي آنها غيبت مثل مشاهده است و خداوند آنها را مثل كساني كه در كنار رسو ل الله «صلي الله عليه واله » شمشير زده اند قرار داده است .آنها جداً دينداران ناب و پيروان راستين ما در آشكار و نهان ،خواننده به دين خدا هستند و فرمود :انتظار فرج بزرگترين فرج است.
8- زراره از امام صادق« عليه السلام » نقل مي كند: « گفتم فدايت شوم اگر من آن دوره غيبت را درك كردم چه بكنم فرمود؛ اي زراره اگر آن دوره را درك كردي هميشه اين دعا و در خواست را داشته باش.
خدايا خودت را به من بشناسان اگر خودت را به من نشناساني پيامبرت را نخواهم شناخت ؛ خدايا رسولت را به من بشناسان كه اگر او را به من نشناساني حجت و وليت را نخواهم شناخت . خدايا حجتت را به من بشناسان اگر حجتت را به من نشناساني در دينم به گمراهي خواهم افتاد.
ايمان و عمل صالح ملاك منتظر واقعي است و هر كس به چيز ي اميد دارد،بايد طبق آن عمل كند.{ يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابرو و رابطوو اتقوا الله لعلكم تفلحون}
«اي اهل ايمان در كار دين صبور باشيد و همديگر را به صبر و مقاومت سفارش كنيد و مهيا و مراقب كار دشمن بوده و خدا تر س باشيد تا رستگار شويد» ( آل عمران ،آيه 200 )
منابع :
1-قرآن كريم سوره مباركه آل عمران , آيه 200
2-سيماي مصلح جهان , مراد فيض
3-پيوند معنوي با ساحت قدس مهدي«عج» , علي اكبر همداني
4-كتاب خورشيد مغرب , جناب آقاي محمد رضا حكيمي در ابعاد مختلف گوناگون وظيفه منتظر را بيان كرده است .
ضمن معرفي اين بخش به دوستان خود، مشتاقانه منتظر مكاتبات بعدي شما هستيم