بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:احساس خاصي نسبت به امام زمان(عج) دارم. در مورد امام زمان(عج) توضيح بدهيد. آيا در دورة ما سعادت ديدار ايشان حاصل مي شود؟


جواب:

در مورد امام مهدي(عج) مطالبي را به پيوست ارسال مي داريم. امّا در مورد اين كه زمان ظهور حضرت كي خواهد بود، آيا در زمان ما تحقق مي پذيرد يا نه، نمي توانيم پاسخ بدهيم، چرا كه جملگي امامان(عج) كه ظهور حضرت را نويد داده اند فرموده اند: زمانش مشخص نيست و اگر فردي زمانش را مشخص كرد، تكذيب كنيد.