بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:مكان امام زمان (ع)
سؤال:1-امام زمان كجا هستند ؟
جواب:

ج1- آنچه از روايات و حكايات معتبر استفاده مي شود اين است ،كه امام در ايام غيبت كبري درمكان خاصي در شهر معيني استقرار ندارند كه از آنجا خارج نشوند و محل سكونت دائمي ايشان باشد، بلكه حضرت براي انجام وظايف و تكاليفي كه دارد به اماكن مختلف مسافرت مي كند و از جمله شهرهايي كه مسلما حضرت به آنجا مي روند و آن شهرها با قدوم او مزين ميگردد، مكه معظمه ، مدينه منوره نجف اشرف، كوفه ، كربلا ، كاظمين ، سامرا ء، مشهد ، قم ، بغداد ، است. اماكن و مقاماتي كه آن حضرت در آنجا تشريف فرما شدند متعدد است . مانند مسجد جمكران ،قم ،مسجد كوفه، مسجد سهله ، مقام حضرت مهدي در وادي السلام نجف و درحله بعيد نيست كه اقامتگاه اصلي حضرت و يا جاهايي كه بيشتر در آنجا رفت و آمد دارند، مكه ، مدينه و عتبات عاليه باشد.
موضو ع سكونت حضرت در كوه « رضوي » يا « ذي طوي » كه سراغ حضرت در آن دو مكان گرفته شد كه در دعاي ندبه چنين آمده است.
{ ليت شعري اين استقرت بك النوي ، بل اي ارض تجد ك او تري ابرضوي او غيرها ام ذي طوي }
دلالت ندارد، كه اقامتگاه امام در آنجاست ،بلكه طبق كتب معاجم و تواريخ اين دو مكان از اماكن مقدس به شمار مي آيند و ممكن است حضرت همانند ساير مكانها مقدس سري هم به اين دو مكان بزند ولي عبارت دعاي ندبه هرگز دلالت ندارد،كه حضرت دريكي دومكان زندگي مي كند.
1-زيرا، اولا؛ اين يك استفهام حقيقي نيست،بلكه به انگيزه بيان سوز و هجران و اظهارتأسف از فراق و حرمان از فيض حضور گفته شده است.
2-از بعضي از عبارات دعاي ندبه استفاده مي شود ،كه حضرت در بين مردم است و همه جا هست و مكان خاصي ندارد مانند اين جمله { بنفسي انت من مغيب لم يخل عنا ، بنفسي انت من نازح ما نزح عنا }
بنابر اين نمي توانيم براي حضرت مكان خاصي را مشخص نمائيم كه حضرت در آنجا زندگي مي كند،بلكه حضرت در بين مردم بوده و از مردم جدا و كنار نيست و او با ماست اين ما هستيم كه او را نمي بينيم .
منابع :
1-سيماي آفتاب ، دكتر حبيب الله طاهري
2-تجسم اميد و نجات ، عزيز الله حيدري
3-سيماي مصلح جهان ، مراد فيضي