بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:احكام نماز و خواب امام زمان (ع)
موضوع فرعي:نماز ولادر كتب فقهي وجود ندارد
سؤال:من با مشكلات زيادي روبرو مي باشم بيشتر اوقات ائمه را در خواب مي بينم درحاليكه بسيار فقير وبي چيزم ، شبي در خواب امام زمان (عج) را ديدم كه به من سفارش كردند 5ركعت نماز ولا بجاي آورم اما ذكرش را ياد نداشتم بفرماييد كه آيا چنين نمازي وجود دارد ؟ لطفاً مرا راهنمايي فرماييد.
جواب:

چنين نمازي دركتب فقهي موجود نيست.
ولي درباب اينكه فرموديد با مشكلات زيادي روبرو هستيد ، بيان مشكلات نكرديد لذا رفع مشكل هم امكان پذير نيست ولي درباب خوابهاي مكرر شما ائمه رااين بلامانع است ولي بيان اين خوابها براي ديگران مورد اشكال است.