بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ظهور امام (ع) ووضع حكومت و وضع دنيا
سؤال:1- آيا زماني كه امام زمان «عليه السلام » ظهور كنند، ديگر انسانها نياز به ماديات ندارند و زمان حكومت چگونه است ؟ اگر نياز به ماديات نباشد ديگر كار كردن معني ندارد پس وضع دنيا به چه صورتي خواهد بود ؟
جواب:

ظهور امام زمان «عج»مقتضيات زندگي نشئه دنيا را از ميان نمي برده، درست است كه كرامات بسيار آنحضرت و بركات بسيار الهي شامل حال زمينيان مي شود، ولي اساس و اصول زندگي دنيا تغيير نمي كند .
زندگي بر اساس تقوا است و در چار چوبه دنيا . پس انسانها باز هم براي تأمين معاش خويش تلاش مي كنند،اما با اين تفاوت كه ديگر معيار و ملاك تلاشها تقوا است .
ماديات ديگر سرور و شرافت زندگي ها نيست، بلكه صرفا وسيله اي است ،براي گذراندن دنيايي است ،كه بايد صرف كسب معارف عميق الهي شود،تا بعد از مدتي كوتاه، فرد به سوي منشاء حقيقي خود باز گردد.
مراد از ماديات صرف همت و الاي انساني است ،باري بدست آوردن مقاصد كوتاه و كم ارزش .
بلكه بايد چه در دوران غيبت و چه در دوران حضور، تلاش براي معاش در مسير معاد باشد .
امام علي «عليه السلام » در وصف اوضاع قبل از ظهور آن بزرگوار مي فرمايد : مردم آن زمان ظاهري زيبا و آراسته و باطني پست و پوسيده دارند، هر كس آنها را ببيند خوشش آيد و شگفت زده شود، ولي چون با آنان معاشرت كند مورد ستم قرار گيرد.
{ بشارت الاسلام ، ص 75 }
امام صادق «عليه السلام » فرمودند : براي مردم روزگاري مي رسد كه تنها هم و غمشان شكم آنان ، تجملات زندگي شرف آنان ، همسر انشان قبله آنان ، پول و دينارشان آيين آنان است ، آنان بدترين خلايق هستند براي ايشان در نزد خدا ارج و مقامي نيست .
{ بحار ، ج 74 ، ص 166 }
آري پس از ظهور تنها هم و غم انسانها پرداختن به امور جزئي دنيا نيست ؛ بلكه تعليم و تعلم اسماءالله و اخلاق الهي و سير و صعود به منازل رفيع رباني اولين وآخرين هدف است و ساير مسائل دنيوي درخدمت اين موضوع مبارك مي باشد .
چنين استدلالي كه، چون نياز به ماديات نيست پس كار كردن تعطيل است ( 1) منحرف از طريق هدايت و شريعت امامت آن امام بزرگوار است.
به ماديات نيازمنديم، زيرا در عالم ماده زندگي مي كنيم و بايد مقتضيات آن را فراهم كنيم ولي نه از روي ظلم و بي عدالتي و نه براي اهداف نا چيز و مبتذل ؛ بلكه براي بهره مند شدن از رفاه و امنيت عادلانه و براي پرواز بسوي آخرت همراه باسعادت .
منابع :
1-چشم اندازي به حكومت مهدي «عج»، نجم الدين طبسي
2- تمدن در عصر ظهور مهدي «عج» ، عباس المدرس ترجمه لطيف راشدي
3- عصرزندگي ، محمود حكيمي