بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا آنچه مرحوم آقاي قوچاني در كتاب سياحت غرب آورده واقعيت دارد؟ آيا اگر كسي در عالم برزخ آن مراحل را بگذراند، پاك شده و يك باره وارد بهشت ميشود؟ و بالاخره مگر ظهور و فرج حضرت مهدي(ع) در دست خدا نيست؟ اگر هست پس چرا آن آقا در عالم برزخ آن عده را تحريك و ترغيب ميكند، ظهور حضرت را از خداوند بخواهند تا آن بزرگوار ظهور كند؟


جواب:

يكي از عقايد معروف شيعه مسئله رجعت استو تفسيرش در يك عبارت كوتاه چنين است: بعد از ظهور حضرت مهدي(ع) و رد آستانه رستاخيز گروهي به اين جهان باز ميگردند. از روايات استفاده ميشود كه تنها دو دسته برمي گردند: مؤمنان محض و خالص، كافران و ستمگران محض؛ دسته اول براي طي مدارج كمال و دسته دوم براي ديدن كيفرهاي شديد و دردناك. (1)

امام صادق(ع) فرمودند: اولين كسي كه رجعت ميكند حضرت اباعبدالله (ع) است، همانا رجعت براي عموم نيست، مخصوص عده خاصي است؛ آن هايي كه مؤمن محض اند و يا كافر محض. (2)

براي اطلاع بيشتر ر. ك: بحارالانوار، ج 53، باب الرجعة.

پي نوشتها:

1. تفسير نمونه، ج 15، ص 555.

2. بحارالانوار، ج 53، ص 39، حديث 1.