بازگشت

گروه: اماکن
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:بنياد مسجد جمكران بر چه اساسي است؟


جواب:

در كتاب مونس الخرين في معرفهْْ الحق و اليقين، از تأليفات شيخ صدوق آمده است كه شيخ حسن بن مثله جمكراني گويد: شب سه شنبه هفدهم ماه رمضان سال 373 در خانة خود بودم كه ناگهان جماعتي آمدند و مرا صدا زدند و گفتند كه حضرت مهدي (عج) شما را طلبيده اند.

به همراه جماعت به مكاني كه هم اكنون مسجد مقدس جمكران در آن واقع شده است.

رفتيم. در آن جا حضرت به من فرمود: به صاحب اين زمين(حسن بن مسلم) بگو كه اين اين زمين شريفي است و خداي تعالي اين زمين را از زمين هاي ديگر برگزيده است.

برو نزد سيد ابوالحسن و به او بگو كه اين زمين را از حسن بن مسلم بگيرد و با همكاري مردم در اين زمين مسجدي بنا كنند و به مردم بگو تا به اين مكان توجه كنند و آن را عزيز دارند و چهار ركعت نماز در اين جا به جا آورند .

سپس حضرت دستور خواندن نماز را به وي داد. حسن بن مثله مي گويد: به حضرت عرض كردم: براي اين كه ديگران حرف من را بپذيرند، احتياج به دليل و نشانه است، چون كه مردم حرف بي دليل را نمي پذيرند. حضرت فرمود: ما نشانه اي و علامتي مي گذاريم تا قول تو تصديق شود. برو نزد سيد ابي الحسن الرضا و به او بگو كه اين كارها را انجام دهد... .

من به خانه آمدم و فردا صبح به همراه علي المنذر نزد سيد ابوالحسن الرضا رفتيم و سيد ابوالحسن گفت: از سحر تا كنون من در انتظار شما بودم. تو اهل جمكراني؟ گفتم آري . گفت: اين حسن مثله! من خوابيده بودم . در خواب شخص به من گفت: بامداد مردي از جمكران به نام حسن مثله پيش تو مي آيد. بايد سخنش را تصديق كني. سخن او سخن ما است. من هم ماجرا را گفتم و به فرمان ناحية مقدسه اين مسجد ساخته شد.[1]

البته اين مسئله صرفاً نقل قول است و قابل اعتماد نمي باشد، ولي فعلاً مسجد جمكران مسجد با بركتي است و بعيد نيست مورد نظر امام زمان قرار گرفته باشد.

1[1] ر.ك: بحار، ج 53، ص 230 ـ 234.