بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا هنگام ظهور امام زمان(ع) همة مردم در ركاب او جنگ خواهند كرد يا فقط يارانش و يا كساني كه دعاي عهد را خوانده اند؟


جواب:

مسلّماً خواندن دعاي عهد و اظهار شوق و علاقه نسبت به ظهور حضرت و جنگيدن و در ركاب حضرت و اظهار وفاداري و بيعت ، انسان را از زمرة ياران حضرت قرار مي دهد. كسي كه دعاي عهد را ميخواند، از خدا مي خواهد كه توفيق زيارت و همراهي با حضرت را داشته باشد.

البته افرادي كه دعاي عهد را مي خوانند، ولي بر اساس تقوا قدم بر نمي دارند و در هر گناهي حاضر ميشوند ، افراد مورد بحث ما نيستند. اينان شايد با ظهور حضرت جزو دشمنان ايشان باشند.

كساني توفيق ياري رساندن به حضرت مهدي(ع) را خواهند يافت كه همواره از مسير تقوا و پاكي زبان و چشم و قلب پا فراتر ننهند. افرادي كه دنيا پرستي چشم آنان را پر نكرده باشد و دل به دنيا نبسته باشند. خواه اين افراد دعاي عهد خوانده باشند يا نخوانده باشند.