بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:اگر جوانان از نحوهء نبرد حضرت مهدي 7با مخالفان اطلاع داشتند, باز براي ظهور حضرت دعامي كردند. آيا دعاي فعلي جوانان با معرفت و شناخت همراه است ؟


جواب:

خواهر گرامي ! از اين كه با ما مكاتبه نموديد سپاسگزاريم . عشق جوانان به حضرت مهدي 7و دعاي آنان براي تعجيل در فرج حضرت , از معرفت و شوق است و به نسبت ساير اقشار اجتماع , از شناخت بيشتري برخوردارند و زمينه مساعدتري براي همراهي حضرت دارند. از اين رو, عشق به مهدي 7وجودشان را فرا گرفته است . ياران ايشان را بيشتر جوانانِ پر تحرك و پر نشاط تشكيل مي دهند و پيران در ميانشان اندكند.(1)

جوانان به لحاظ جان هاي مستعد و فطرت هاي پاكي كه دارند, زودتر با آن امام بزرگوار همراه مي شوند و دل هاي آن ها آمادگي بيشتري براي پذيرش معارف حقهء الهي دارند. اين جوانان هستند كه با شنيدن خبر ظهور امام 7شبانه حركت مي كنند و رخت اسراحت در هم مي پيچند و شتابان راه حجاز پيش مي گيرند و به حضرت مي پيوندند.(2)

از اين رو ملاحظه مي كنيم جوانان شناخت و درك همراه با پذيرش و شوق نسبت به وجود نوراني امام زمان 7ارند كه اين گروه بزرگ , جامعه را به سوي امام رهنمون مي كند. جوانان با شناخت امام زمان 7و ويژگي هاي قيام حضرت و درك حقيقت مهدويت , دل در گرو محبت آن عزيز مي نهند.

حضرت علي 7مي فرمايد:

غذا نمك است >.

از اين رو, دعا جوانان براي ظهور حضرت مهدي 7و ابراز علاقه آنان به حضرت با توجه به شناخت حضرت وويژگي هاي ظهور ايشان و نحوهء رفتار حضرت با مخالفان انجام مي گيرد. در عصر ظهور نيز اكثر ياران امام زمان 7ا همين جوانان تشكيل مي دهند.

(پـاورقي 1.مجله حوزه , ويژهء امام زمان 7 ش 70ـ 71 ص 296

(پـاورقي 2.همان , ص 29