بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا ياران آقا امام زمان 313نفر هستند؟ بعد از ظهور امام 7دنيا چگونه مي شود؟


جواب:

خواهر گرامي ! ما شيعيان اثني عشري معتقديم كه بعد از پيامبر گرامي اسلام 6دوازده معصوم پي درپي از نسل آن حضرت و دختر گرامي اش فاطمه زهرا3به وجود آمدند. مردم آن روزگار وجود شريف يازده معصوم را از نزديك به همراه امامتشان درك كردند و از فيض حضورشان بهره هاي لازم را بردند, و به مصلحت وتقدير الهي , وجود مقدس آخرين پيشواي مسلمانان جهان در پس پردهء غيبت قرار گرفت . اكنون هزار و اندي سال است كه شيعيان جهان براي ظهور مولا و آقايشان دعا مي كنند تا با آمدنش عدل و داد را بر سراسر جهان حكمفرماكند. مسئلهء انتظار فرج آن اندازه مهم است كه بارها در زبان معصوم آمده است كه .

پيامبر گرامي اسلام فرمود: .(1)

در منابع شيعي و رواياتي كه از ائمهء معصومين : به دست ما رسيده , تعداد ياران حضرت هنگام ظهور متفاوت ذكر شده است , مثلاً در بعضي روايات به 313نفر اشاره شده , چنان كه از قول امام صادق 7نقل شده است كه : .(2)

در بعضي از روايت هاي ديگر عدد ده هزار نفر آمده (3) و يا به عدد پنج هزار نفر نيز اشاره شده است .(4)

چه بسا مي توان گفت : سه دسته روايت ياد شده با هم ديگر تعارض نداشته باشند, بلكه در طول يكديگر قرارگرفته و به يك مقصود جمع مي شوند. پس از مجموع طولي روايت چنين مي توان فهميد كه كه اين روايات نشان دهندهء سير تشكيل ياران حضرت هستند, كه اولين گروه همان 313نفر هستند كه در شهر مكه به انتظار ظهور گرد هم مي آيند. پس اين گروه اولين گروندگان هستند كه در انتظار ظهور موعود در مكه بوده اند. با گرد آمدن اين گروه دعوت آغاز مي شود. پس از انتشار خبر و گزارش آن به محرمان , ده يا دوازده هزار نفر كه ستون هاي اصلي نيروهاي انقلاب را تشكيل مي دهند, به سرعت به امام مي پيوندند.(5)

وقتي امام 7ظهور مي كنند, نمودار مشخصي بعد از تشكيل حكومت دارند كه در اجراي عدالت و قسط معني مي يابد, آن گونه كه در ادعيهء شريف از لسان معصومان : به صفت عدل اشاره شده است :

فرست >.

در روايات مربوط به ظهور, عدالت آن چنان مورد توجه قرار گرفته است كه انسان را در اين گمان و فكرمي اندازد كه اصولاً دنيا براي رسيدن به اين انجام باقي مانده و خداوند چنين خواسته است كه اگر حتي يك روز ازعمر دنيا باقي باشد, در آن روز مردم طعم عدالت و قسط و برابري را بچشند.

اين تفسير آيهء شريفه است :

الوارثين ما بر آن هستيم كه بر مستضعفان روي زمين نعمت دهيم و آنان را پيشوايان و وارثان سازيم >.(6)

(پـاورقي 1.بحارالانوار, ج 50 ص 318 حديث چهاردهم .

(پـاورقي 2.مجله حوزه ويژه نامهء امام زمان , ج 70ـ 71 ص 295

(پـاورقي 3.همان .

(پـاورقي 4.همان .

(پـاورقي 5.مجله حوزه , ويژه نامه امام زمان 7 شماره 70ـ 71 ص 295

(پـاورقي 6.قصص (28 آيهء 5