بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:وضع زندگي امام زمان در حال حاضر و در آينده به چه صورت مي باشد؟


جواب:

امام مهدي تداوم بخش راه پيامبران و تحقق دهندهء رسالت هاي الهي است . او درخط اصلي وحي آوران گام برمي دارد و تمام تعاليم آنان را در همهء بخش هاي زندگي جامهء عمل مي پوشاند.(1)

حضرت چون همهء پيامبر و رهبران راستين و شايستهء الهي , بسيار ساده زيست است . لباس هاي خشن (زِبْر) و كم بها مي پوشدو خوراك خشك و ناگوار مي خورد. با آسايش و تن آسايي آشنايي ندارد و با كام و كامجويي بيگانه است . چون پيامبران ازهر گونه تعظيم و بزرگداشت و ستايش پرهيز دارد.(2) در زهد ورزي و وارستگي همانند يحيي , آن پيامبر بزرگ الهي است كه زاهدترين و عابد تين مردم زمان خود بود. لباس و خوراك و خانه و كاشانهء او يادآور لباس و خوراك و خانهء كوچك , و بي نهايت سادهء پيامبر اكرم 6و علي 7است .(3)

معرفي كتاب : با مطالعه يك يا چند كتاب نمي توان به اطلاعات جامع در مورد ابعاد مختلف شخصيتي و زندگاني امام دوازدهم 7است يافت , اما مجموعهء چند كتاب ارزشمند ذيل اطلاعات و آگاهي وسيعي را دربارهء امام زمان 7در اختيارشما قرار مي دهد:

1 مهدي موعود, ترجمهء ج 13بحارالانوار علامهء مجلسي كه توسط آقاي علي دواني انجام شده است

2 عصر زندگي و چگونگي آينده انسان و اسلام , اثر محمد حكيمي

3 خورشيد مغرب , اثر محمد رضا حكيمي

4 ستارگان درخشان , اثر محمد جواد نجفي , ج 14 قسمت اول و دوم

5 مجله حوزه , شماره 70ـ 71ويژه امام زمان 7

6 تاريخ عصر غيبت , تلخيص از سيد مجيد پور طباطبايي

7 پيشواي دوازدهم , اثر هيئت تحريريه مؤسسه در راه حق

8 زندگاني نواب خاص امام زمان 7 اثر علي غفار زاده

9 روز رهايي , ترجمهء كتاب يوم الخلاص .

سؤال سوم شما واضح نيست . سؤال و منظور خويش را شفاف تر بيان كنيد تا پاسخ داده شود.

(پـاورقي 1.محمد حكيمي , عصر زندگي و چگونگي آيندهء انسان و اسلام , ص 305

(پـاورقي 2.همان , ص 301

(پـاورقي 3.همان .