بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:دوران بعد از ظهور حضرت مهدي 7را به چند دوره مي توان تقسيم نمود؟


جواب:

به طور مشخص دوران بعد از ظهور حضرت مهدي 7را مي توان به دو دوره تقسيم نمود:

دورهء اوّل :

وقتي حضرت مهدي 7ظهور مي كند, به جنگ با دشمنان دين مي پردازد و به كمك ياران و دوستانش بر جهان مسلّط مي شود و مخالفان دين را به هلاكت مي رساند و تمام زمين را با حكومت جهان اسلامي اراده مي كند و بنيان حكومت واحد جهاني را مي گذارد.

دورهء دوم

عدل و داد تمام زمين را فرا مي گيرد. مردم با هم مهربان شد, با صدق و صفا در كنار يكديگر زندگي مي كنند.امنيت عمومي همه جا را فرا مي گيرد و كسي در صدد آزار ديگري نيست . وضع اقتصادي مردم خوب مي شود, به طوري كه مستحق زكات پيدا نمي شود. باران هاي سودمند پي در پي مي بارد. تمام زمين سبز و خرم گشته , بركات ومحصولات زمين زياد مي شود.

توجه به مردم به خدا زياد شده و به دنبال گناه نيستند. اسلام دين رسمي جهان شده , بانگ توحيد از همه جا بلندمي شود. در آن زمان , ايمان مردم كامل مي شود و كينه ها از دلشان بيرون مي رود.(1)

علم و دانش در رستاخيز امام مهدي 7به تكامل نهايي مي رسد. امام با برنامه هايش كه از دانش بيكران الهي اوبرخاسته , همهء مناطق زمين را آباد مي كند. علوم و فنون بشري در رستاخيزِ ظهور, با علوم و فنون در دوران پيش ازظهور, قابل مقايسه نيست . از اين رو پيشرفت ها و رشد و توليد و سرمايه در آن دوران با دورهء ديگر همانند نيست وامام مهدي 7در همهء زمينه ها به دانش بشر تكامل مي بخشد.(2)

در دوران ظهور حضرت مهدي 7چون نيكي و احسان و عدل و انصاف بر سراسر گيتي پرتو مي افكند و روابطانساني بر اصل انصاف و عدل استوار مي گردد, مردمان همه به نيكي و نيكوكاري و پارسايي مي گرايند و ظلم و ستم را به يك سو مي نهند. از اين رو شايسته فضل بيش تر و رحمت بيش تر مي گردند, در اين دوره حكومت صالحان محقق مي شود.(3)

(پـاورقي 1.عبدالرحمن انصاري , در انتظار خورشيد ولايت , ص 138و 139

(پـاورقي 2.محمد حكيمي , عصر زندگي , ص 120

(پـاورقي 3.همان , ص 171