بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:امام زمان (عج) زن و فرزند دارد؟


جواب:

در مورد ازدواج و زن و فرزند داشتن حضرت بقيةالله الاعظم امام زمان (ع) دلايل و منابعي كه در اختيار است، نظر قاطعي ارائه نميدهند لذا با توجه به فلسفه غيبت و اين كه حضرت ناشناس زندگي ميكند و كسي از مكان وي آگاه نيست و مسئله غيبت مهم تر از ازدواج است، ممكن است حضرت ازدواج نكرده باشد.

محتمل است خداي توانا موانع ازدواج حضرت را برطرف نموده و آن وجود مبارك ازدواج كرده باشد. ضمناً جزيره خضرا يك امر موهوم است البته در دعاها ذريه ا و را مورد سلام قرار ميدهيم و با توجه به اين كه ازدواج سنت پيامبر است امام زمان ميتواند با ازدواج ناشناخته بماند به احتملا قوي ازدواج كرده باشد، ولي زن و بچهاش نميدانند ايشان مهدي موعود است.