بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:يكي از شرايط ظهور امام زمان(ع) اين است كه دنيا و جهان به فساد كشيده شود. پس در اين صورت چرا ما مسلمانان براي فرج امام زمان(ع) دعا ميكنيم؟


جواب:

اين سؤال شبيه به مغلطه است. سؤال كننده پندار كرده شرط ظهور امام زمان گسترش فساد در جامعه است و حال آن كه در هيچ روايت و آيهاي نيامده كه شرط ظهور حضرت مهدي(ع) گسترش فساد است.

بلكه در رواياتي اين مطلب آمده است كه زماني پيش خواهد آمد كه دنيا پر از ظلم و جور خواهد شد، آن وقت حضرت مهدي(ع) ظهور خواهد كرد و زمين را پر از عدل و داد خواهد نمود. پس زمينه ظهور يا به تعبير علميتر (ظرف ظهور) آن حضرت وقتي خواهد بود كه زمين پر از ظلم و جور شده باشد. فرق است بين (شرط ظهور) و (ظرف ظهور).

اين كه ما دعا ميكنيم براي ظهور حضرت مهدي به خاطر اين است كه اولاً خود حضرت مهدي(ع) و جمالش را دوست داريم. ثانياً دوست داريم حكومت جهاني واحد به امامت آن حضرت تشكيل شود و دوست نداريم جهان پر از ظلم و جور شود. اما در هر صورت حتي اگر دوست نداريم جهان پر از ظلم و جور شود، علي رغم خواسته مؤمنان و مسلمانان دنيا بر اثر هواهاي نفساني مردم پر از ظلم و جور خواهد شد.