بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا مثلث برمودا كه مي گويند جزيرهء خضرا نيز در آن هست , محل زندگي حضرت صاحب الزمان 7است ؟


جواب:

هيچ دليل نقلي معتبر دال بر سكونت صاحب الامر7در منطقه اي به نام مثلث برمودا واقع در اقيانوس اطلس وجود ندارد و داستان هايي كه در اين امور بافته و يا ساخته اند به افسانه شبيه تر است . وقتي اصل وجودمقدس حضرت در پس پردهء غيب است , چگونه مي توان از مكان زندگي حضرت و كيفيت آن سخن گفت . مثلب برمودا نيز چون ديگر مناطق جهان از خصوصيت خاص به خود برخوردار است و دليل نمي شود از اين كه چون درآن نقطه حوادث خاصي بر حسب تصادق اتفاق افتاده باشد, پس حتماً جايگاه خاص مربوط به امام عصر7است وحوادث اتفاق افتاده نيز از معجزات حضرت باشد. بعضي از علماي بزرگ در نقد و ردّ داستان جزيرهء خضرا كه به اصرار بعضي واقع در مثلث برمودا است دلايل محكم و غير قابل ترديدي بيان كردند.(1) در عين حال بعضي از نقاط كردهء زمين به عنوان جايگاه و محلّ زندگي حضرت نام برده شده است . از جمله مكّه , مدينه و... .(2)

(پـاورقي 1.ر.ك : جزيرهء خضراء افسانه يا واقعيت , از ص 188تا آخر كتاب .

(پـاورقي 2.ر.ك : مجلهء حوزه , ويژه نامهء امام عصر, ستارگان 70ـ 71از ص 23كه هم اكنون تحت عنوان كتابي به نام چشم به راه مهدي 7به چاپ رسيده است .