بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا حضرت ولي عصر7داراي زن و فرزند مي باشد؟


جواب:

سلام خدا بر شما, از اين كه با ما مكاتبه كرده و پرسش هاي خود را باما در ميان گذاشتيد,سپاسگزاريم .

درباره زن و فرزند حضرت مهدي 7سه احتمال وجود دارد:

1 اساساً حضرا ازدواج نكرده اند و مشيت الهي بر آن تعلق نگرفته است .

2 ازدواج كرده و يكي از سنت هاي مهم اسلامي را انجام داده , ولي اولاد ندادند.

3 ازدواج كرده و صاحب فرزنداني نيز مي باشد, ولي بچه ها او را به عنوان مهدي موعود نمي شناسند.

براي قول سوم دلايلي ذكر شده است :

الف ) مفضل بن عمر گويد: از امام باقر7شنيدم كه فرمود: .(1)

استدلال براي اثبات زن و فرزند براي آن بزرگوار, به جملهء اخير روايت است : .(2)

ب ) ابن طاووس از حضرت رضا7نقل كرده است : .(3)

ج ) روايت ديگري نيز از حضرت رضا7نقل شده كه فرمود: .(4)

د) امام صادق 7مي فرمايد: .(5)

البته آن هايي كه معتقدند حضرت ازدواج كرده , اما اولاد ندارد, براي عقيده اش دلايلي ذكر كرده اند. براي اطلاع بيش تر مراجعه شود به كتاب تأليف جمعي از نويسندگان , مجلهء حوزه , از ص 352ـ 355

يكي از محققان مي نويسد: .(6)

(پـاورقي 1.كتاب الغيبة,

(پـاورقي 2.كتاب الغيبة, شيخ طوسي , ص 162 طبق نقل چشم به راه مهدي 7 ص 353

(پـاورقي 3.جمال الاءسبوع , ابن طاووس , ص 520 به نقل از همان , ص 354

(پـاورقي 4 .ابن طاووس , جمال الاءسبوع ,ص 510

(پـاورقي 5.بحارالاءنوار, محمد تقي مجلسي , ج 52 ص 317

(پـاورقي 6.ابراهيم اميني , دادگستر جهان , ص 216