بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:وقتي حضرت امام زمان 7ظهور مي كند, با كمي جمعيت و جنگ افزارهاي قديمي و از رده خارج شده , چگونه مي تواند باآن همه دشمن و داراي سلاح مجهّز مبارزه كرده و بر آن ها پيروز شود؟


جواب:

اوّلاً: پيش بيني مي شود قبل از ظهور حضرت مهدي 7مسلمانان اكثريت پيدا كنند.

ثانياً: وقتي حضرت ظهور مي كند, عدهء كثيري از جهانيان مسلمان مي شوند, زيرا سطح علوم و استعداد بشر ترقي نموده و براي پذيرش حق آماده مي شوند. چنان كه امام باقر7فرمود: .(1) و حضرت اميرالمؤمنين مي فرمايد: .(2)

ثالثاً: در اثر پيشرفت اختراعات خطرناك و مسابقهء تسليحاتي شرق و غرب , و تنزّل اخلاقي بشريت , پيش بيني مي شود دُوَل بزرگ , بلكه يهود و نصارا به جان هم افتاده و با سلاح هاي كشنده , بسياري از جهانيان را فداي حس خودخواهي و درندگي خود نمايند و گروهي هم به واسطهء امراض خطرناك از بين روند.(3)

رابعاً: ما از حوادث و پيش آمدهاي آيندهء جهان بي خبريم و نمي دانيم كدام كشور و ملتي در صنايع و علوم وقدرت بر سايرين برتري و تفوّق پيداخواهد كرد. شايد در آينده ملل اسلامي از خواب غفلت بيدار شده و اختلافات را كنار بگذارند, و از ثروت هاي خدادادي بهره برداري نموده و در علوم و صنايع و ساختن سلاح هاي مجهّز پيشرفت كرده و جلوي نيروي سركش و افسار گسيختهء شرق و غرب را بگيرند.

شايد در آينده بشر از جهالت و عناد و خودسري دست بردارد و توليد سلاح هاي اتمي را ممنوع سازد.

خامساً: ممكن است حضرت مهدي 7از سلاح هاي جنگي روز استفاده نمايد, بلكه امكان دارد سلاح هايي اختراع كند كه بر تمام وسايل جنگي آن روز غالب گردد.(4)

پـاورقي 1.بحار, ج 52 ص 328 طبق نقل دادگستر جهان , ص 313

(پـاورقي 2.اثباتالهداة, ج 7 ص 49 طبق نقل دادگستر جهان , ص 313

(پـاورقي 3.ابراهيم اميني , دادگستر جهان , 314

(پـاورقي 4.همان , ص 317