بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:نام حكومت حضرت مهدي 7چيست ؟


جواب:

نام حكومت حضرت مهدي 7معلوم نيست و در روايات نام آن مشخّص نشده است , حكومت ايشان حكومت اسلامي خواهد بود و اسلام را آن طور كه هست , اجرا خواهد كرد و دنيا را پر از عدل و داد خواهدكرد.

از امام صادق 7روايت شده : هنگامي كه حضرت مهدي 7قيام كند مردم را به اسلام جديد (يعني اسلامي كه براي مردم تازگي دارد) دعوت و هدايت مي كند و آن حضرت را مهدي ناميده اند چون مردم را به راهي كه گم كرده اندهدايت مي كند.(1)

(پـاورقي 1.بحارالانوار, ج 51 ص 30