بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:وقتي كه امام زمان ظهور مي كند, قرآن همين قرآن فعلي است ؟


جواب:

از بسياري احاديث استفاده مي شود رسول خدا پس از نزول آيه يا آيات به كتاب و نويسندگان وحي دستور مي داد آن ها را در فلان مورد از فلان سوره قرار دهند.(1)

سيد مرتضي مي گويد: قرآن هم زمان با حيات رسول خدا, به ترتيبي كه هم اكنون در اختيار ما است , جمع آوري و مرتب گرديد. به اين دليل كه قرآن را در زمان آن حضرت تدريس مي كردند و به مردم تعليم مي دادند و عده اي ازاصحاب پيغمبر, قرآن را حفظ مي كردند و گروهي امثال عبدالله بن مسعود و ابي بن كعب , قرآن را از آغاز تا انجام نزدپيامبر اكرم چند بار قرائت و ختم نمودند.(2)

يكي از بزرگان مي گويد: اين مطلب درست كه عثمان در زمان خلافت خود به جمع و تأليف قرآن اقدام نمود, ولي هدف او ساختن و پرداختن مصحف منظم و مرتب نبود, بلكه هدف از جمع آوري و تدوين قرآن , از ميان بردن قراآت گوناگوني بود كه احياناً منجر به تحريف قرآن مي گرديد.(3)

بر اين اساس دليلي ندارد كه با ظهور امام زمان , قرآن تغيير كند. حضرت طبق روش نبي اكرم عمل مي كند وترتيب فعلي سوره ها را كه به دستور رسول خدا معين شده است , مورد تأييد قرار مي دهد.

(پـاورقي 1.دكتر حجتي , تاريخ قرآن كريم , ص 223

(پـاورقي 2.همان , ص 224

(پـاورقي 3.آيت اللّه خوئي , البيان , ص 376ـ 377