بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا امام زمان (عج) وقتي كه ظهور مي كند، با سلاح هاي امروزي قيام مي كند يا با سلاح هاي قديمي مانند شمشير؟


جواب:

امام زمان(عج) بر حسب روايات با شمشير قيام مي كند. زره و پرچم پيامبر(ص) و ذوالفقار امام علي(ع) كه هر يك مبارك و داراي قداست هستند، نزد حضرت مي باشند. اين كه در روايات آمده است كه حضرت با شمشير قيام مي كند، شمشير دليل بر مأموريت و قيام ايشان به جهاد مسلحانه است. گرچه ظاهر روايات اين است كه حضرت در قتل دشمنان خدا از آن استفاده خواهند نمود. اين منافات ندارد كه بگوييم: حضرت از سلاح هاي متعارف عصر ظهور بهره مي گيرد.[1]

مقصود از شمشير اين نيست كه سلاح هاي جنگي او منحصر به شمشير است و از به كارگيري سلاح ديگري خودداري مي كند، بلكه ممكن است حضرت از سلاح هاي جنگي روز استفاده كند،و امكان دارد سلاح هاي ديگري را اختراع كند كه بر تمام وسايل جنگي روز غالب گردد.[2]

افزون بر اين حضرت از امدادهاي غيبي و ياري فرشتگان بهره مي گيرد و پيروز مي شود.

در روايت آمده است كه حضرت منصور به رعب و مؤيد به نصر و تأييد شدة خدا مي باشد.[3]

[1] لطف الله صافي، معارف دين، ج 1، ص 148.

[2]

[3] بحارالأنوار، ج 51، ص 218.