بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا هنگام ظهور امام زمان(ع) دستگاه هاي اطلاع رساني از كار خواهد افتاد. در اين صورت امام زمان(ع) چگونه از كعبه صداي خويش را به جهانيان مي رساند؟


جواب:

آنچه كه از متون ديني استفاده مي شود آن است كه امام زمان(ع) با مخالفان خود ـ بعد از هدايت و دعوت عمومي ـ مبارزه نموده و سلاح هاي آنان را از كار مي اندازد، امام حضرت با وسايل و ابزار ارتباط جمعي مبارزه نكرده، بلكه از پيشرفته ترين وسايل ارتباط جمعي بهره گرفته، پيام خويش را به جهانيان مي رساند. امام زمان(ع) از ابزار و وسايل عصر خويش كه به مراتب پيشرفته تر از ابزار وسايل اين عصر است، بهره مي گيرد. امدادهاي غيبي نيز نقش مؤثري در اطلاع رساني امام زمان(ع) دارد؛ از اين رو اين نگرش كه در عصر ظهور اما م زمان وسايل و ابزار ارتباط جمعي پيشرفته از كار مي افتد،قابل قبول نبوده و امام زمان(ع) در اطلاع رساني و پيام رساني خويش با بهره گيري از پيشرفته ترين ابزار و وسايل اطلاع رساني و با عنايت خداوند، مشكل ندارد. امروزه در زمان بسيار محدود اخبار و گزارش ها با بهره گيري از ابزار و وسايل جمعي مانند ماهواره، تلويزيون، راديو و ... مخابره شده و همگان از آن بهره مي گيرند. در هنگام ظهور امام زمان(ع) ابزار ارتباطات به مراتب پيشرفته تر بوده و حضرت از همان ابزار بهره مي گيرند.