بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا روز قيامت بعد از ظهور امام زمان(عج) بر پا مي شود؟ با چه فاصلة زماني؟


جواب:

مرحوم شيخ مفيد در اين مورد مي فرمايد: غالب روايات مي گويد: مهدي موعود چهل روز پيش از قيامت مي ميرد و در آن چهل روز هرج و مرج خواهد شد و علامت بيرون آمدن مردگان و روز رستاخيز براي حساب و پاداش اعمال خود آشكار خواهد شد.[13]

[13] علامه مجلسي، مهدي موعود، ص 1238.