بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا امام زمان داراي زن و فرزند و نوه ميباشد؟


جواب:

دربارة اين كه آيا حضرت مهدي (عج) زن و فرزندي دارد، نظر قاطعي نميتوان ارائه نمود. سه احتمال وجود دارد:

1ـ اساساً حضرت مهدي ازدواج نكرده است .

2ـ ازدواج كرده، ولي فرزند ندارد.

3ـ ازدواج كرده و فرزند و نوه دارد.

احتمال اول با استجابت ازدواج و اين كه از سنتهاي پيامبر اسلام است، منافات دارد.

احتمال دوم كه اصل ازدواج را بپذيريم، بدون داشتن اولاد، عمل به سنت پيامبر شده، ولي اين اشكال باقي است كه اگر قرار باشد حضرت همسري داشته باشد، يا بايد همسرش مانند حضرت و عمرش طولاني باشد يا پس از مدتي بميرد و حضرت زن جديدي بگيرد.

احتمال سوم كه حضرت ازدواج كرده و اولاد داشته باشد، بايد فرزندانش از هزار سال پيش تاكنون اطلاعي از اوضاع پدر يا پدر بزرگ خود نداشته باشند يا اگر اطلاع داشته باشند، در جايگاهي دور از دسترسي مردم زندگي كنند.

براي اثبات و قطعيت هيچ كدام از احتمالات بالا دليل مقتضي در دست نيست.