بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چگونه ميتوانيم با امام زمان (عج) ملاقات كنيم؟ آيا اين مسئله امكان دارد؟


جواب:

دربارة مشاهده و ارتباط با قطب عالم امكان حضرت مهدي (عج) دو ديدگاه وجود دارد:

1ـ در زمان غيب كبر امكان ارتباط و مشاهدة حضرت وجود ندارد.

2ـ براي برخي اولياء الله امكان دارد .

گروهي از علماي شيعه بر اين باورند كه در زمان غيبت، امكان ارتباط با امام زمان(ع) براي شيعيان وجود ندارد و براساس دستور حضرت كسي كه ادعاي مشاهده و ملاقات كنند، بايد او را تكذيب كرد. در آخرين نامة حضرت به آخرين نائب خاصش (علي بن محمد سمري) طور آمده است: تو تا شش روز ديگر ميميري. كارهاي خود را جمع و جور كن و به هيچ كس وصيت نكن كه پس از تو جانشينت باشد، زيرا غيبت كبري واقع شده و ديگر ظهوري نيست، مگر به اذن خدا كه بعد از مدتي طولاني خواهد بود؛ آن وقت كه دلها پر قساوت و سخت شود و زمين از ستم پر گردد. بعضي از شيعيان ادعاي مشاهدة و من را خواهند كرد. هر كس چنين ادعايي بكند، او را تكذيب كنيد.

امكان دارد افرادي به طور ناشناس حضرت را ببينند. در بسياري از منقولات شخصيتهايي مانند علامة بحرالعلوم حضرت را ديدهاند، ولي در بسياري از موارد بعد از ديدار كشف كرده يا حدس زدهاند كه امام زمان (عج) بوده است كسي نبايد ادعاي مشاهده بكند و اگر ادعا كرد، بايد او را تكذيب كنيم، ولي منافاتي ندارد كه برخي اولياي الهي، غير مستقيم از وجود امام (ع) بهره برده باشند يا بهره ببرند يا اگر ديداري رخ دهد، چنين ادعايي نداشته باشند.

در زمان غيبت آن چه كه آن وظيفة ما است كه باز گناهان دوري كنيم و تقوا را در همه جان مزاعات كنيم در تهذيب نفس و رسيدن به كمالات انساني كوشا باشيم. همواره براي تعجيل فرج حضرت دعا كنيم. در كمك به مستضعفان و بيچارگان كوشا باشيم. سعي كنيم از ناحية ما به كسي ظلم نشود. كسبها و درآمدهايمان جلال باشد. اگر پاك و با تقوا باشيم، شايد حضرت به ديدار ما بيآيد و ما را مورد توجه قرار دهد. خداوند، توفيق ديدن و خدمت گذاري در ركاب حضرت را به همة ما عطا فرمايد.