بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا كساني كه عاشقان واقعي آقا امام زمان(عج) هستند، پس از مرگ در هنگام ظهور آقا امام زمان(عج) سر از خاك بيرون مي آوردند؟


جواب:

رجعت از عقايد معروف شيعه است و بدين معنا است كه بعد از ظهور امام زمان(ع) و در آستانة رستاخيز، گروهي از مؤمنان خالص و كفّار و طاغيان بسيار شرور به اين جهان باز مي گردند. گروه اوّل مدارجي از كمال را طي مي كنند و گروه دوم كيفرهاي شديدي مي بينند.[51]

شيعيان دراصل رجعت اختلاف نظر ندارند، چنان كه مرحوم سيد مرتضي در خصوص رجعت ادعاي اجتماع نموده؛[52] ولي اختلاف در اين است كه آيا رجعت بدين معنا است كه اهل بيت(ع) رجعت نموده و حكومت تشكيل مي دهند و يا افراد ديگر نيز رجعت مي كنند؟[53] چنان كه برخي شيعيان عقيده دارند كه اهل بيت(ع) زنده مي شوند، نه اشخاص ديگر.[54]

از روايات استفاده مي شود كه رجعت عمومي نيست، يعني همگان زنده نمي شوند، بلكه عده اي رجعت مي كنند. حال اين عده چه كساني هستند، روايات اختلاف دارند.

امام صادق(ع) فرمود: إنّ الرجعة ليست بعامة، وهي خاصة، لا يرجع إلامن محص الايمان محضاً، أو محض الشرك محضاً؛[55] رجعت عمومي نيست، بلكه جنبة خصوصي دارد. تنها گروهي بازگشت مي كنند كه ايمان خالص يا شرك خالص دارند.

امام صادق(ع) فرمود: نخستين كسي كه قبرش مي شكافد و زنده شده، به دنيا بر مي گردد، حسين بن علي(ع) است.[56]

با توجه به مطالب مذكور، بايد گفت: در عصر ظهور امام زمان(ع) رجعت صورت مي گيرد. ممكن است آنان كه رجعت مي كنند، همان عاشقان واقعي امام زمان(ع) باشند، زيرا افراد خالص و مؤمنان واقعي كه رجعت مي كنند، بي ترديد عاشقان امام زمان(ع) هستند.

[51] تفسير نمونه، ج 15، ص 555.

[52] سفينه البحار، ج 1، ص 511.

[53] تفسير نمونه، ج 2، ص 556، به نقل از مجمع البيان.

[54] همان.

[55] بحارالانوار، ج 53، ص 39.

[56] مهدي موعود، ص 1186.