بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چرا نبايد تا ظهور امام زمان نام ايشان (م، ح، م، د) را صدا بزنيم و نام ببريم؟


جواب:

درباره ذكر نام حضرت مهدي(عج) بين فقيهان ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. برخي گفته اند: با تمسك به واياتي كه وارد شده است، ذكر نام خاص حضرت مهدي(عج) جايز نيست، حتي در دورة غيبت كبري.

عالِماني همانند علامة مجلسي، شيخ صدوق، شيخ مفيد، طبرسي، ميرداماد، محدّث جزايري، محدّث نوري، ميرزاي شيرازي و ميرزا محمد تقي اصفهاني اين نظر را برگزيده اند.

دليل اين عده رواياتي است كه وارد شده است. ده ها روايت از امام علي(ع) تا امام مهدي(عج) رسيده است مبني بر اين كه ذكر نام خاص حضرت جايز نيست.[1]

برخي ديگر از فقيهان بر اين ديدگاه حزن گرفته و گفته اند: رواياتي كه دربارة حرمت ذكر نام خاص حضرت مهدي(عج) وارد شده، مربوط به دورة تقيه و خوف است. فقيهاني همانند خواجه نصير الدين طوسي، فيض كاشاني، شيخ حر عاملي، شيخ بهائي و ناصر مكارم شيرازي گفته اند: ذكر نام خاص حضرت مهدي (عج) در دورة غيبت كبري جايز است.

كوتاه سخن: حكم حرمت ذكر نامِ مخصوص حضرت مهدي(عج) مورد اتفاق فقيهان نيست. برخي جايز و برخي حرام مي دانند. آنان كه حرام مي دانند دليلشان روايات است. آنان كه جايز مي دانند مي گويند: روايات، مربوط به دورة تقيه و خوف است.[2][1] مجلسي، بحارالانوار، ج 51، ص 31 تا 34.

[2] براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به كتاب نجم الثاقب، اثر ميرزا حسين طبرسي نوري و فصلنامة انتظار، شمارة 3، ص 203 تا 226.