بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:مي خواستم بدانم اگر توفيق داشتيم كه در عصر آقا(امام زمان) زندگي كنيم، آيا ايشان به سيد ها محرم هستند؟


جواب:

تمامي سادات به يكديگر محرم نيستند، حتي در زمان ائمه(ع) برخي از سادات بر برخي ديگر محرم نبودند. احكام محرميت آنان مانند احكام محرميت ديگران است، مثلاً پسر عمو و دختر عمو با هم محرم نيستند، حتي اگر پدرشان سيد باشد.

خويشاوندي علّت محرميّت نيست. پسر عمو و دخت عمو، پسر خاله و دختر خاله و ... با هم خويشاوند هستند، ولي با يكديگر محرم نيستند. در زمان حضور حضرت مهدي(ع) نيز احكام شرعي مذكو مراعات خواهد شد.