بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا امام زمان داراي زن و فرزند و نوه مي باشد؟


جواب:

دربارة اين كه آيا حضرت مهدي(ع) زن و فرزندي دارد، نظر قاطعي نمي توان ارائه نمود. سه احتمال وجود دارد:

1- اساساً حضرت مهدي ازدواج نكرده است.

2- ازدواج كرده، ولي فرزندي ندارد.

3- ازدواج كرده و فرزند و نوه دارد.

احتمال اوّل با استحباب ازدواج و اين كه از سنّت هاي پيامبر اسلام ازدواج بوده، منافات دارد.

احتمال دوّم كه اصل ازدواج را بپذيريم. بدون داشتن اولاد، عمل به سنّت پيامبر شده است، ولي اين اشكال باقي است كه اگر قرار باشد حضرت همسري داشته باشد، يا بايد همسرش مانند حضرت، عمرش طولاني باشد يا پس از مدتي بميرد.

احتمال سوم كه حضرت ازدواج كرده و اولاد داشته باشد، بايد فرزندانش از هزار سال پيش تا كنون اطلاعي از اوضاع پدر يا پدربزرگ خود نداشته باشند يا اگر اطلاع داشته باشند، در جايگاهي دور از دسترس مردم زندگي كنند.

براي اثبات و قطعيت هيچ كدام از احتمالات بالا دليل متقني در دست نيست.[1]

در دعاهايي كه دربارة امام زمان(عج) رسيده، به ذريه و نسل او اشاره شده است.

[1] مجلة، حوزه، ش 70 - 71، ص 54.