بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چرا نمي توان از بعضي وقايع قبل از ظهور، جلوگيري كرد، مثلاً اگر دجال و زن يهودي (قاتل امام زمان) به دنيا آمده اند چرا آن ها را نمي كشند با اين كه مي دانند آن در آينده چه كسي خواهند بود و چه خواهند كرد؟


جواب:

علايم و نشانه هاي ظهور امام زمان(ع) را به نشانه هاي حتمي و غير حتمي تقسيم نموده اند[7] نشانه هاي حتمي خروج دجال،[8] خروج سفياني[9] و ... هستند. با فراهم شدن اين نشانه ها امام زمان(ع) ظهور مي كند.

وظايف منتظران آن است كه شرايط و زمينه هاي ظهور امام زمان(ع) را فراهم نمايند. همان طوري كه در جواب پرسش ديگر اشاره شد كه خروج دجال از نشانه هاي ظهور ذكر شده است، نه اين كه دجال قاتل امام زمان(ع) باشد تا از به وجود آمدن دجال جلوگيري گردد. همين طور اثبات نشده است كه زن يهودي قاتل امام زمان(ع) باشد تا از قتل او نيز جلوگيري گردد. از سوي ديگر وقايع و حوادث قبل از ظهور متعدد است و نمي توان از برخي آن ها جلوگيري نمود.

البته از برخي حوادث مي توان جلوگيري نمود، ولي بايد بررسي شود كه كدام حوادث؟ آيا آن دسته از وقايع كه زمينه ساز ظهور امام زمان(ع) هستند؟! طبيعي است كه وظيفة هيچ كس نيست كه با اين دسته از حوادث مبارزه نمايند، اما برخي از حوادث ديگر وجود دارند كه بايد با آن ها مبارزه شود؛ كه مبارزه با آن ها در اختيار و قدرت انسان باشد. امر به معروف و نهي از منكر از جملة آن ها است.

[7] مجلة حوزه، ويژه نامة امام زمان(ع) ص 240 - 241.

[8] بحارالانوار،ج 52، ص 193 و كشف الغمه، ج 3، ص 281.

[9] همان، ص 182.