بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:وقتي كه امام زمان(عج) ظهور مي كند، با شمشير مي جنگد يا با چيز ديگري و چگونه پيروز مي شود؟


جواب:

امام زمان(عج) بر حسب روايات با شمشير قيام مي كند. زره و پرچمِ پيامبر(ص) و ذوالفقار امام علي(ع) كه هر يك مبارك و داراي قداست اند، نزد حضرت مي باشند، اين كه در روايات آمده است كه حضرت با شمشير قيام مي كند، نه بدين معنا است كه به طور حتم حضرت با همان سلاح هاي قديمي مي جنگد و پيروز مي شود، بلكه شمشير بر اين دلالت دارد كه مأموريت و قيام ايشان

به جهاد مسلحانه تعلق گرفته است. اگر چه ظاهر روايات اين است كه حضرت در قتل دشمنان خدا از آن استفاده مي كند، اين منافات ندارد كه بگوييم حضرت از سلاح هاي متعارف عصر ظهور بهره مي گيرد.[1]

مقصود از شمشير اين نيست كه سلاح هاي جنگي او به شمشير منحصر است و از استعمال هر گونه سلاح ديگري خودداري مي كند، بلكه ممكن است حضرت از سلاح هاي جنگي روز استفاده كند و امكان دارد سلاح هاي ديگري را اختراع كند كه بر تمام وسايل جنگي آن روز غالب گردد.[2]

افزون بر اين حضرت مهدي(عج) از امدادهاي غيبي و ياري فرشتگان بهره مي گيرد و پيروز مي شود. در روايت آمده است كه حضرت منصور به رعب و مؤيد به نصر و تأييد شده خداوند مي باشد.[3]

البته ممكن است سلاح هاي كشتار جمعي و شيميايي آن روز به كلي نابود شده باشد چنانچه امروز سعي دارند بمب هاي اتمي را نيز نابود سازند و همچنين موشك هاي دوربرد را از ميان بردارند. بنابراين، با سلاح هاي متعارف مي جنگند و امام زمان هم به حكم واعدولهم ماستطعتم من قوه و رباط التحيل استفاده خواهد كرد.[1] لطف الله صافي، معارف دين، ج 1، ص 148.

[2] ابراهيم اميني، دادگستر جهان، ص 317.

[3] مجلسي، بحارالانوار، ج 51، ص 218.