بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:با توجه به خصوصيات و ويژگي هاي ياران امام زمان(ع) آيا مي توان افرادي را نام برد كه در اين زمان وجود داشته باشد؟


جواب:

از برخي روايات[1] استفاده مي شود كه هر گاه 313 نفر آماده شوند و شرايط ديگر نيز فراهم شود، امام زمان(ع) ظهور مي كند؛ ولي اين كه اين تعداد وجود دارند و يا بعداً به دنيا مي آيند و يا تعدادي از آن ها از دنيا رفته اند، معلوم نيست. آيا در اين عصر افرادي هستند كه ويژگي ها و خصوصيات ياران امام زمان(ع) را داشته باشند؛ باز دقيقاً معلوم نيست. امروزه كه ميلون ها انسان در كرة زمين وجود دارند و ممكن است ميان اين تعداد جمعيت،بعضي از ياران امام باشند، ولي كسي را نمي توان معرفي كرد كه از ياران امام زمان(ع) باشد، چون ناشناخته و مجهول مي باشند.[1] صافي گلپايگاني، منتخب الاثر، ص 594 - 596.