بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا بعد از ظهور امام زمان(ع) قيامت بر پا مي شود؟ دربارة ظهور و بعد از ظهور مقداري توضيح بفرماييد.


جواب:

بعد از ظهور امام زمان(ع) فوراً قيامت بر پا نمي شود بلكه حضرت مدتي را در روي زمين سلطنت و حكومت مي كند. البته روايات در رابطه با مدت حكومت مختلفي است از پنج سال تا 309 سال ذكر شده است. اين اختلاف شايد اشاره به دوران هاي مختلف حكومت آن حضرت باشد:

علامه مجلسي مي گويد: بعضي از روايات بر جميع مدت حكومت و بعضي بر زمان استقرار دولت، دلالت دارد.[11] يكي از اعتقادات شيعه، مسئلة رجعت است. رجعت در زمان ظهور و پس از ظهور امام زمان(ع) به وقوع مي پيوندد. عقيدة شيعه اماميه آن است كه خداوند متعال در موقع ظهور امام زمان(ع) مردمي از شيعيان آن حضرت را كه قبلاً مرده بودند به دنيا بر مي گرداند تا به ثواب ياري او و مساعدت وي و مشاهده دولت آن حضرت فائز گردند. هم چنين مردمي از دشمنان آن حرت را نيز زنده مي گرداند تا از آن ها انتقام گيرد.[12] بر اين اساس در دعاي عهد نيز مي خوانيم: قبل از ظهور حضرت مردم را از قبر بيرون آور تا در ركاب حضرت باشم. از روايات استفاده مي شود كه بعضي از امامان (ع) مانند امام حسين(ع) به دنيا بر مي گردد. امام صادق(ع) مي فرمايد: نخستين كسي كه قبرش مي شكافد و زنده مي شود و به دنيا بر مي گردد حسين بن علي(ع) است و اين رجعت عمومي نيست بلكه افراد خاصي به دنيا بر مي گردند كه يا مؤمن خالص و يا مشرك محض باشند.[13]

پس از حكومت سيصد ساله و بيشتر مفاهيم ديني توسط معصومان، مجدداً اوضاع دگرگون شده حكومت هاي ديني و غير ديني رخ مي نمايند. جباران زمام امر را به دست مي گيرند حكومت هاي ديني از بين مي روند و با گذشت زمان ارزش هاي اخلاقي وانساني از ميان مي رود و فساد و بي بند و باري سطح جهان را فرا مي گيرد. روايات زيادي دربارة علايم قيامت داريم كه اشراط الساعه اش مي گويند و اين احاديث غير از علايم ظهور امام عصر(ع) است، چرا كه بيشترين تأكيد در علايم الظهور بر حاكميت ظلم و جور است ولي در علايم قيامت بر فساد و بي بند و باري هاي اخلاقي و علني شدن مسايل جنسي در برابر چشم مردم است. در هر صورت ممكن است اين وضعيت ميليونها سال طول بكشد تا قيامت بر پا گردد.

عياشي در تفسير خود از جابر بن يزيد جعفي روايت نموده كه گفت شنيدم حضرت باقر(ع) مي فرمود: به خدا قسم مردي از ما اهل بيت بعد از مرگش سيصد و نه سال سلطنت مي كند. عرض كردم: اين در چه زماني خواهد بود؟ فرمود: بعد از مرگ قائم است. عرض كردم: حضرت قائم در عالم خود چقدر باقي مي ماند؟ فرمود: نوزده سال از موقع قيام تا هنگام مرگش. عرض كردم: آيا بعد از مرگ قائم هرج و مرج مي شود؟ فرمود: آري پنجاه سال. آن گاه امام منتصر به دنيا باز مي گردد براي خون خواهي خود و يارانش. وي بي دين ها را به قتل مي رساند و به اسارت مي برد. پس از ايشان امام سفاح به دنيا بر مي گردد پس تمام دشمنان ستمگر ما را مي كشد و تمام زمين را مالك مي شودو خداوند كار او را اصلاح مي گرداند و سيصد و نه سال سلطنت مي كند آن گاه امام فرمود: اي جابر مي داني امام منتصر و سفاح كيست؟ منتصر حسين(ع) و سفاح، اميرالمؤمنين(ع) است.[14]

[11] منتخب الاثر، ص 618.

[12] مهدي موعود، ص 1232.

[13] مهدي موعود، ص 1186.

[14] مهدي موعود، ص 1239.