بازگشت

گروه: اماکن
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:لطفاً در مورد مسجد جمكران، تاريخچه و عظمت آن توضيح دهيد.


جواب:

پاسخ اين سؤال به پيوست ارسال مي گردد.