بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:نشانه هاي ظهور امام زمان (عج) را بيان كنيد؟


جواب:

در منابع ديني نشانه هاي متعددي به عنوان علائم ظهور امام عصر(عج) ذكر شده است. ما در اين جا به نشانه هايي كه به عنوان علامت هاي حتمي مطرح شده اند اشاره مي كنيم:

1: خروج سفياني؛ پيش از قيام قائم(ع) مردي از نسل ابوسفيان در منطقة شام خروج مي كند و با تظاهر به دين داري، گروه زيادي از مسلمانان را مي فريبد و به دور خود جمع مي كند.

2_ خسف در بيداء؛ سفياني آن گاه كه از ظهور حضرت مهدي(ع) باخبر مي گردد، با سپاهي عظيم به جنگ حضرت مي رود، و در منطقة بيداء بين مكه و مدينه با سپاه امام برخورد مي كند. به امر خدا همة لشكريان وي به جز چند نفر در زمين فرو مي روند و هلاك مي شوند.

3_خروج دجال؛ دجال فردي است كه در آخر الزمان و پيش از قيام حضرت بقيه الله (ع) خروج مي كند و رياست يهودي ها را به دست مي گيرد و با انجام كارهاي غير عادي و شگفت انگيز، جمع زيادي را مي فريبد، و سرانجام به دست عيسي مسيح(ع) در كنار دروازة لد در منطقة شام به هلاكت مي رسد.

4_ خروج يماني؛ سرداري از يمن قيام مي كند و مردم را به حق و عدل دعوت مي كند.

5_ قتل نفس زكيه؛ فرد بي گناه و پاك از اولاد امام حسين مجتبي(ع) در آستانة ظهور حضرت حجت(ع) كه گويا مخلصانه در راه قيام و انقلاب مهدي(ع) مي كوشد، در مكه بين ركن و مقام حضرت ابراهيم كشته مي شود.

6_ صحيحه آسماني؛ در آستانة ظهور امام (ع) صدايي از آسمان شنيده مي شود، به گونه اي كه همة مردم روي كرة زمين، در شرق و غرب آن را مي شنوند و به خود مي آيند. محتواي پيام آسماني، دعوت به حق و بيعت با حضرت مهدي(ع) است.

7_ خسوف و كسوف؛ از نشانه هاي ظهور، خورشيد گرفتگي در آخر يا اوّل همان ماه است. امام باقر(ع) فرمود: دو نشانة پيش از قيام مهدي(ع) پديد خواهد آمد كه از مان هبوط آدم(ع) در زمين بي سابقه است: گرفتن خورشيد نيمة ماه رمضان و گرفتن ماه در آخر ماه.4

4 شيخ عباس قمي، منتهي الآمال، ص 493؛ مجله حوزه، سال 70 - 71، مهر - دي 1374، ص 248 - 270.