بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا اين مطلب صحيح است: هر فردي كه هر روز امام زمان(عج) را ميبيند اگر او را روزي نبيند در آخر عمر كور از دنيا ميرود؟


جواب:

چنين چيزي را در روايات نديدهايم، بلكه در آخرين توقيعي كه در پايان دوره غيبت صغري از سوي حضرت مهدي(عج) صادر شد، خلاف اين را دلالت دارد.(1)پاورقي:

1 - شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج 2، ص 516.