بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا امام زمان (عج) داراي همسر و فرزند است؟


جواب:

از اين كه امام زمان(عج) بعد از شهادت امام حسن عسكري(ع)، تا كنون از ديده ها پنهان است و اطلاع چنداني از زندگي حضرت در دورة غيبت صغري و كبري وجود ندارد،

بنا بر اين نمي توان با قاطعيّت نظر داد حضرت همسر و فرزنداني دارد.7

در دعاهايي راجع به حضرت آمده: السلام عليك و علي ذريته پيدا است كه بايد همسر و فرزند داشته باشد، وانگهي ممنوعيت از همسر اگر داشت، در روايات مي آمد. بنابراين حديث النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فلبس مني را بايد امام زمان (ع) بهتر از ديگران عمل كند.